Brukarstøtte‎ > ‎E-post‎ > ‎

E-postoppsett

Grafikk som visar e-postoppsett i Microsoft Outlook
Om du har e-post frå ein annan tilbydar, må du søka informasjon om
e-postoppsett frå leverandøren din.

Er du kunde hos HardangerNett og brukar Altibox Fiberbreiband, finn du informasjon om oppsett her:
Er du kunde hos HardangerNett og ikkje brukar Altibox Fiberbreiband (til dømes; xDSL, direkte Ethernett eller fiber via BKK-linje), kan du senda utgåande e-post gjennom denne serveradressa for utgåande e-post:
  • mailout.bkkb.no
Portnummeret er 25 og serveren brukar ingen autentisering
(brukarnamn og passord).
Einaste kravet for å få levert utgåande e-post gjennom mailout.bkkb.no:25 er at du har Internett-linje gjennom HardangerNett, med unnatak for dei som har Altibox Fiberbreiband.

Merk at den gamle serveradressa for utgåande e-post (som var smtp.c2h.no) blei/blir avvikla den 1. mars 2016