Teknisk om e-post og portar

Tekniske detaljar om IMAP-serveren til Altibox:

 • Serveradresse: pop.altibox.no
 • Autentisering/godkjenning: Passord
 • SSL: Ja
 • Tjenerport: 587
 • Brukarnamn: heile e-postadressa di, type brukar@haugnett.no
 • Passord: E-postpassordet ditt (ta kontakt om du treng nytt passord)
Tekniske detaljar om SMTP-serveren til Altibox:
 • Serveradresse: smtp.altibox.no
 • Autentisering/godkjenning: Passord
 • SSL: Ja
 • Tjenerport: 587 eller 465
 • Brukarnamn: heile e-postadressa di, type brukar@haugnett.no
 • Passord: E-postpassordet ditt
Tekniske detaljar om SMTP-serveren til Altibox utan pålogging:
 • Serveradresse: smtp.altibox.no
 • Autentisering/godkjenning: Ingen
 • SSL: Nei
 • Tjenerport: 25 **
** Krev Internett-tilgang frå ei fiber-linje frå Altibox privat