Driftsmelding

Vårt vedlikehaldsvindauge er natt til tysdagar frå kl. 02.00 til kl. 06.00 (altså, tidleg tysdag morgon)
Planlagd arbeid kan såleis skje i dette tidsvindauga, utan at kundar først får varsel om evt. utfall i teneste.

Planlagd arbeid, dato tidsrom
Tekst
Sist oppdatert 18.07.2017 kl. 10.00
Feil på ADSL-sentral i Tyssedal er retta kl. 11.20
Natt til i onsdag 9. mai 2018 kl. 2.35 blei det feil på straumforsyninga i telefonsentralen i Tyssedal. Våre ADSL-kundar i Tyssedal ville difor kunne oppleva utfall av teneste. Feilen blei retta av stasjonsmontøren kl. 11.20. Vi beklagar ulempene dette ga.
Sist oppdatert 09.05.2018 kl. 11.30

Vi har for tida ingen driftsmeldingar.

Har du kjennskap til feil i vårt nett, ta kontakt.