Driftsmelding

Vårt vedlikehaldsvindauge er natt til tysdagar frå kl. 02.00 til kl. 06.00 (altså, tidleg tysdag morgon)
Planlagd arbeid kan såleis skje i dette tidsvindauga, utan at kundar først får varsel om evt. utfall i teneste.

Planlagd arbeid, dato tidsrom
Tekst
Sist oppdatert 18.07.2017 kl. 10.00


Vi har for tida ingen driftsmeldingar.

Har du kjennskap til feil i vårt nett, ta kontakt.