Driftsmelding

Vårt vedlikehaldsvindauge er natt til tysdagar frå kl. 02.00 til kl. 06.00 (altså, tidleg tysdag morgon)
Planlagd arbeid kan såleis skje i dette tidsvindauga, utan at kundar først får varsel om evt. utfall i teneste.

Planlagd arbeid, dato tidsrom
08.04.2019, 08:30- 16:00: Fiberbrudd Odda- Røldal.

Omskøyting av fiber. Berørte kunder er varslet.
Vi har for tida ingen andre driftsmeldingar.

Har du kjennskap til feil i vårt nett, ta kontakt.