Driftsmelding

Vårt vedlikehaldsvindauge er natt til tysdagar frå kl. 02.00 til kl. 06.00 (altså, tidleg tysdag morgon)
Planlagd arbeid kan såleis skje i dette tidsvindauga, utan at kundar først får varsel om evt. utfall i teneste.

Planlagd arbeid, dato tidsrom
Tekst
Sist oppdatert 18.07.2017 kl. 10.00

Planlagd arbeid på onsdag den 11. oktober 2017 kl. 12.00
Enkelte av våre fiberkundar nede på Ragde vil kunne oppleva utfall i tenesta.
Dette er i samband med eit planlagd arbeid i fibernettet.
Arbeidet er meint å pågå fram mot kl. 19, så ein må pårekna visse driftsforstyrringar.
Sist oppdatert 05.10.2017 kl. 13.50

Vi har for tida ingen driftsmeldingar.

Har du kjennskap til feil i vårt nett, ta kontakt.