Mine sider på Altibox

Her er hjelp og informasjon i samband med å ta i bruk "Mine sider" på Altibox.
Framgangsmåten visar korleis du får oppretta ein brukarkonto på Mine sider.
Om du alt har registrert deg med brukarkonto på Mine sider, kan du sjå vekk frå denne oppskrifta.
  • Surf til www.haugnett.no og klikk Mine sider-knappen nede til venstre


  • Klikk på den blå linken over feltet for E-post


  • Skriv inn kundenummer og PIN1 frå brevet "Altibox – brukernavn og passord" du fekk tilsendt.

  • Skriv inn epostadressa di (to gongar) og velg deg eit passord (som du må gjenta)

  • Opne innboksen din og kopier inn eingongskoden du fekk tilsendt.

  • Om eingongskoden vart akseptert, skal du få opp meldinga "Din login er opprettet"
Comments