Eidesåsen

I Eidesåsen er alle private bustader/tomter klargjort for fiberoppkopling.
Det er lagt fram rør for fiber til alle tomtegrenser. 
Det vil normalt vera ca 2 veker leveringstid frå du tingar.Comments