Betalingsterminal frå Nets (BBS)

Bruk betalingsterminal frå Nets (BBS) på breiband levert av HardangerNett. Tilbodet gjeld både for eksisterande stasjonære terminalar frå Nets (BBS), og for nye som kan kjøpast eller leigast direkte frå Nets eller banken din.

For enkle terminalar
 • Kun kroner 40,- per månad*
*) Per terminal med Secur Access mot Nets
  (tidlegare BBS)

Frå 4 - 8 terminalar med Altibox
 • Kun kroner 150,- per månad totalt
 • Etablering kr. 990,-

Vi tilbyr no tilkopling av betalingsterminal frå Nets (BBS), direkte på breibandet frå HardangerNett.
Dette gjev ein rimelegare oppkopling utan teljarteg eller telefonkostnadar.

Pris per månad: Kun kr. 40,- per terminal

Eksisterande terminal

Har du eksisterande stasjonær terminal med nettverkstilknyting (Ethernet), kan denne no koplast til breiband frå HardangerNett.

Pris per månad er kr. 40,- per terminal
Eingongspris for endring: kr. 150,-

Dette vert fakturert frå Nets, direkte til kunden.

Kjøp eller leig ny terminal

Skal du kjøpa eller leiga ein ny betalingsterminal, kan du anten gjer dette frå banken din eller dirkete frå Nets (BBS).
Dei som eksempelvis har SpareBank1Vest kan kjøpa eller leiga terminal direkte frå banken.
Dei som eksempelvis har DnB, Nordea eller SpareBank 1 SR-Bank kan kjøpa eller leiga terminal direkte frå Nets (BBS).

Prisar finn du her:
 • Surf til www.betalingsterminal.no
 • Klikk "Finn og bestill betalingsterminal"
  (grønn knapp til venstre)
 • Klikk Stasjonær terminal
 • Klikk Bestill (for å sjå lista over bankane som lar deg kjøpa/leiga terminal direkte hos Nets)
 • Klikk på banken din
 • Velg mellom Kjøp og Leie
 • Viktig: Velg kommunikasjon: Egen kommunikasjon
HardangerNett hjelper til med installasjon om du velger "Gjør det selv".

Prisen for "Egen kommunikasojn" er kr. 40,- per månad, per teminal.

Det er ingen eigen eingongspris for endring ved kjøp/leige av ny terminal.
Comments