etablering og eigeninnsats

HardangerNett og Odda Energi samarbeider om å bygga
fiberbreiband til husstandar, hytter og næringsliv!


Så langt råd blir det lagt til rette for fiber fram til den enkelte tomtegrense i utbyggingsprosjektet. 

 

Eigeninnsats blir å legga fiberrøyret frå tomtegrensa til husveggen din.

Fiberrøyr og rettleiing får du av oss. 
Dersom du vil ha hjelp til gravinga ordnar vi kontakt med entreprenør.
Når fiberrøyret er komen til husveggen tek montøren resten av installasjonen.
Sjå https://www.altibox.no/privat/kundeservice/egeninnsats/grav-selv/
for detaljert instruksjon

Etableringsprisen inkluderar: 

  • Innstrekk i luftkabel eller via fiberrøyr som du har lagt ved eigeninnsats. 

  • Montering av fiberkabel og heimesentral i bustaden. 

  • Aktivering av dine ønska produkt.


Vi gjer merksam på at utbygging i eit område er avhengig av tilstrekkeleg interesse. Utbyggingstidspunkt kan endra seg i høve til planlagt dersom HardangerNett ikkje får nok oppslutnad i det aktuelle området.
Det er ikkje mogeleg å bestilla Altibox-installasjon utan abonnementsavtale.