OFTE STILTE SPØRSMÅL OM FAKTURA OG BETALING

Korleis vert faktura tilsendt og kva er fakturagebyret?


Fyrste faktura vert sendt ut som papirfaktura. Faktura tilsendt i posten har eit gebyr på kr 59,-. Ein kan sjølv oppretta eFaktura og/eller AvtaleGiro i nettbanken. Dersom du ikkje ynskjer fakturagebyr må det opprettast ein eFaktura-avtale i nettbanken din. Vi tilbyr også gebyrfri e-postfaktura, kontakt oss på telefon eller e-post for dette.
Kor ofte vert faktura tilsendt?


Alle Altibox-kunder vert fakturert månadleg. Forbruk vert fakturert på etterskot.
Når skal eg betale etableringa?


Etableringskostnaden kjem på første faktura. Denne får du månaden etter oppkopling.
Kva er Avtalegiro?


Med AvtaleGiro slepp du å hugse på forfallsdatoar. Banken din syt for at rekninga betalast automatisk på forfallsdato. Du får framleis fakturakopi i posten. For å unngå fakturagebyr, må du opprette eFaktura i tillegg.
Kva er e-Faktura?


Dersom du ynskjer ein enklare måte å betale rekningane på, kan du opprette ein eFaktura-avtale i nettbanken din. Då kjem faktura direkte i nettbanken i stadenfor i postkassa, ferdig utfylt og utan fakturagebyr. Alle eFaktura må godkjennast av deg før dei belastast konto. eFaktura godkjenner du med eit klikk. Om du har eFaktura i kombinasjon med avtalegiro betalast faktura automatisk kvar månad. Du har full oversikt over betalte og ubetalte eFaktura i nettbanken.
Kva skjer når eg ikkje har betalt i tide?


Dersom fakturaen ikkje er betalt i tide kjem det purring/inkassovarsel frå Kredinor. For vidare oppfølging av saka, kontakt Kredinor.