Om vi snakkar saman på telefon og tilbyr fjernhjelp via Haugaland Kraft sin TeamViewer, er denne sida for deg.

Du kan lasta ned og køyra programmet TeamViewer som gir oss tilgang til å fjernstyra datamaskina di.

Det er viktig at du veit kven du snakkar med før du gir tilgang! Ikkje la deg lura av uærlege aktørar som brukar fjernhjelp til svindel.

Når du klikker på linken til TeamViewer, lastar ned og køyrer programmet på datamaskina di, må du:

  1. Klikka i boksen for å godta EULA

  2. Klikka på knappen Fortsett

  3. Godta ansvarsfråskrivinga

  4. Vent mens vi koplar oss til

  5. Klikk Tillat fjernstyring om du ønskjer hjelp

starttmqs.png