Søk
  • Håkon

Åpent kundemottak


Vi har åpent kundemottak, men de når oss også slik:

  1. Telefon: 53 65 07 70 Kvardagar: 08.00 – 16.00 E-post: post@hardangernett.no Heimeside: www.hardangernett.no

Altibox-kundeservice hos Haugaland Kraft:

  1. Telefon: 98 70 52 70 Opningstid: 08.00 – 20.00 (mån–fre) 10.00 – 1400 (laurdag)

  2. Og på Altibox si Facebook- side får du kundestøtte 24/7.

Vi ber om forståing for at vi framleis har smittereduserande tiltak i høve til Civid-19.

Vi ber om at følgjande tiltak blir respektert:


  • - Vi tek imot 1 kunde om gongen, vent på tur dersom det er opptatt.

  • - Vask hendene med sprit ved besøk i kundemottak.

  • - Ikkje møt her ved symptom på forkjøling eller mistanke om smitte

  • - Følg FHI sine generelle råd for smittereduserande tiltak.